Uitleg verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

uitleg zakelijke verzekeringen

Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u als ondernemer verzekerd bent tegen schade aan zowel personen als spullen. Snelvoorelkaar.nl zorgt ervoor dat met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven de schade vergoed krijgen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt o.a. de volgende materiële schade en letselschade:

 • schade die een medewerker van uw bedrijf aan een derde partij toebrengt;
 • schade die medewerkers elkaar onderling toebrengen;
 • schade die medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel BAV genoemd, biedt dekking tegen aanspraken. Als u als accountant, belastingadviseur, architect of makelaar fouten maakt tijdens de werkzaamheden of als u onjuiste adviezen geeft, kunt u daar aansprakelijk voor worden gesteld. Foutieve werkzaamheden kunnen onder andere onjuist advies, onzorgvuldigheden, verzuim of andere fouten zijn. Het zijn maar enkele voorbeelden, maar feit is dat een juridische claim niet alleen uw reputatie, maar ook de continuïteit van uw omgeving in gevaar brengt. Daarnaast kan een kleine vergissing ook grote financiële gevolgen hebben. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst.

Rechtsbijstandsverzekering

Onze zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt diverse geschillen, die voortkomen uit het uitoefenen van het bedrijf of beroep. Uw onderneming is hierbij onder andere gedekt voor juridische ondersteuning en advies bij:

 • Conflicten met afnemers of klanten over geleverde diensten of producten;
 • Conflicten met leveranciers over inkoop;
 • Conflicten met de overheid (bijvoorbeeld vergunningen);
 • Juridisch advies over personeel;
 • Juridisch advies over sociale wetgeving;
 • Juridisch advies over koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte.

Bedrijfsgebouwverzekering (+glas)

Het verzekeren van uw bedrijfspand is wettelijk gezien niet verplicht, maar het kan wel veel problemen voorkomen. Een brand of inbraak kan tenslotte flinke schade veroorzaken en u achterlaten met een fikse rekening. Iets waar u als ondernemer niet op zit te wachten natuurlijk.

Een bedrijfspand verzekering vergoedt de schade aan uw bedrijfs pand(en), veroorzaakt door:

 • brand;
 • storm;
 • ontploffing;
 • blikseminslag.

Kiest u voor de uitgebreide dekking? Dan bent u ook verzekerd tegen schade die wordt veroorzaakt door:

 • uitstromend water en neerslag;
 • inbraak en diefstal;
 • vandalisme en aanrijdingen;
 • omvallende bomen, kranen en heistellingen.

Inventaris/goederenverzekering

Uw bedrijfsinventaris, machinepark en opgeslagen (grondstoffen)voorraden kunnen tijdens een brand of storm zwaar beschadigd raken of geheel verloren gaan.  Met het afsluiten van een inventaris- en goederenverzekering zorgt u voor meer financiële zekerheid in uw onderneming. Let wel op: een belangrijke voorwaarde voor het afsluiten van een inventaris- en goederenverzekering is dat uw bedrijfsgebouw goed beveiligd is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. De overheid keert namelijk geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt raakt voor werk (door ziekte of ongeval), keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering, verzekert uw bedrijf voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers. U bent als werkgever namelijk wettelijk verplicht om zieke medewerkers gedurende twee jaar na ziekmelding een gedeelte van het salaris door te betalen. Hier komen de kosten voor re-integratie en begeleiding nog bovenop. Dit kan voor een financiële aanslag op uw onderneming zorgen. Iets wat u natuurlijk wilt voorkomen. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd tegen deze kosten. Daarnaast wordt uw bedrijfsvoering hierdoor zo min mogelijk verstoord.

(Bestel)autoverzekering

Uw bedrijfsauto('s) verzekeren tegen minimaal wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt deze basisverzekering uitbreiden met beperkt of volledig casco. De keuze is aan u:

 • WA (wettelijke aansprakelijkheid) is de meest beperkte dekking. Alleen de schade die u met uw bedrijfsauto aan andere voertuigen en/of personen toebrengt, wordt vergoed. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed;
 • WA + beperkt casco (WA plus) dekt, naast de WA-dekking, ook brand-, hagel-, storm-, diefstal- en ruitschade. De schade aan uw bedrijfsauto, door u veroorzaakt, wordt niet vergoed;
 • WA + volledig casco (allrisk) vergoedt alles wat onder WA + beperkt casco valt, inclusief de schade aan uw eigen bedrijfsauto, ook wanneer deze schade úw schuld is.

Bekijk verzekering: (Bestel)autoverzekering

Vrachtwagenverzekering

Vrachtwagens zijn vaak een van de meest kostbare bezittingen van een (transport)bedrijf. Vandaar dat het verzekeren van uw vrachtwagen van groot belang is. Net als bij een autoverzekering is het ook bij een vrachtwagenverzekering verplicht deze minimaal te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsgebouwverzekering en inventaris- en goederenverzekering bieden dekking tegen directe schade door brand. Maar soms is de schade veel groter omdat uw bedrijf tijdelijk moet sluiten. Die omzetderving wordt vergoed door de bedrijfsschadeverzekering. Hoe werkt dat?

 • De bedrijfsschadeverzekering dekt misgelopen netto winst. Die wordt berekend door de omzetcijfers uit het verleden te middelen.
 • U hebt recht op een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten waaronder de salarissen van de werknemers en uzelf.
 • Ook krijgt u een vergoeding voor extra kosten waarmee u geconfronteerd wordt na brand of een andere gedekte calamiteit. Bijvoorbeeld de kosten om tijdelijk een ander pand te huren. Of om extra personeel in te huren die de schade helpen oplossen. Ook extra communicatiekosten worden vergoed. De verzekering wil namelijk graag dat u snel weer uw eigen kost gaat verdienen.

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie over bovengenoemde verzekeringen.

envelopecamera-video
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram