AOV alternatief voor ­ZZP'ers

Voorkom inkomensverlies met ons AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) alternatief voor ZZP'ers. Nederland kent meer dan een miljoen zelfstandigen. Als hardwerkende professional zorgt u met uw inzet, kennis en kunde voor uw inkomsten. Geen werk betekent minder geld, of helemaal geen geld. Sommige risico’s neemt u zelf, andere risico's verzekert u liever. Toch heeft een groot deel van de zelfstandig ondernemers zich niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u toch een inkomen blijft houden op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Ons betaalbare AOV alternatief voor ZZP'ers biedt zekerheid.

Let op: u bekijkt nu ons AOV alternatief voor ZZP'ers. Bekijk ook eens de standaard arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP.

Direct online afsluiten
Jarenlange ervaring in zakelijk verzekeren
Besparen op uw bedrijfsverzekeringen

Offerte aanvragen voor het AOV alternatief voor ZZP'ers

"*" geeft vereiste velden aan


Uw gegevens

DD dash MM dash JJJJ
Geslacht*
Adres*

Onder welk registratienummer is uw onderneming ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
Is de rechtsvorm van de onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap?*


Hoe kunnen we u bereiken?Verzekering

Er moet 1 maand tussen de huidige datum en de ingangsdatum zitten. Dus wanneer u bijvoorbeeld eind december de verzekering aanvraagt, gaat deze in op 1 februari.
Let op: dit mag nooit meer zijn dan 3x het jaarlijks inkomen

Ons AOV alternatief voor ZZP'ers

 • Eenvoudige en betaalbare schadeverzekering
 • Eénmalige belastingvrije uitkering tussen € 35.000 en € 200.000
 • Bedoeld om werk of leven opnieuw in te richten
 • Vrijwel alle beroepen zijn verzekerd
 • Gericht op beperking in het functioneren door bijvoorbeeld ziekte of ongeval
 • Zonder directe koppeling aan beroep of inkomen

 

Wat zijn de risico's als u als ZZP'er geen AOV afsluit?

Als ZZP'er bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt als zelfstandig ondernemer kan dit grote gevolgen hebben voor uw financiën. Geen werk betekent immers minder geld, of zelfs helemaal geen geld, en de kosten van uw bedrijf lopen door. Een ZZP’er maakt bij de overheid geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering.

Wanneer u uw werk niet of niet goed meer kunt uitvoeren is er sprake van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld doordat u plotseling ziek wordt (fysiek of mentaal). Of omdat u een ongeval krijgt. Bent u een vrouwelijke ondernemer? Dan kan arbeidsongeschiktheid ook een zwangerschap betreffen.

It

Fijn om via de mail contact te hebben. Duidelijke communicatie en snelle reactie.

5/5
1 2 3 12

Is een AOV verplicht als ZZP'er?

Het risico van onverzekerd uw werk doen is groot. Een ongeluk namelijk zit in een klein hoekje. Valt uw inkomen weg, dan moet u uw spaargeld gaan aanspreken. Beroep doen op de bijstand is geen vetpot, en daarnaast kunt u er vaak niet eens gebruik van maken. Wanneer u spaargeld heeft, een koophuis of een partner met inkomen komt u hiervoor niet in aanmerking.

Arbeidsongeschiktheid kan als ZZP’er een flinke financiële klap betekenen. Echter is het niet verplicht een ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel ondernemers kunnen eventuele financiële gevolgen door een kortdurende arbeidsongeschiktheid zelf opvangen. Ook al is het niet verplicht, toch wordt geadviseerd om bij een langere tijd van arbeidsongeschiktheid een verzekering af te sluiten. Wanneer u geen AOV afsluit als ZZP'er loopt u het risico uw onderneming in gevaar te brengen.

 

Kosten AOV alternatief voor ZZP'ers

Voor ons AOV alternatief voor ZZP'ers betaalt u een lage maandelijkse premie. De verzekering keert éénmalig een belastingvrij bedrag uit tussen de € 35.000 en € 200.000 wanneer u naar verwachting langer dan 12 maanden een lichamelijke functie verliest. Het gaat om:

 • Niet meer kunnen zien, horen of spreken
 • Niet meer mobiel zijn
 • Geen armen of handen meer kunnen gebruiken

Met het bedrag dat u ontvangt kunt u maatregelen nemen om uw leven aan te passen aan de nieuwe situatie. Denk onder andere aan:

 • Extra (onverzekerde) zorg inkopen
 • Extra hulp inschakelen (huishouding, oppas)
 • Aanpassingen aan de woning doorvoeren
 • Aanpassingen aan de werkomgeving uitvoeren (werkplek, bedrijfsauto)
 • Omscholing financieren
 • Financieren van overbrugging sollicitatieperiode
 • Opstart van nieuw of ander bedrijf financieren
 • Aflossen lening of terugbetalen investering
Execution only
U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen.

Goed geregeld & snel voor elkaar!

eenvoudig vergelijken én afsluiten
een (forse) kostenbesparing
keuze uit alle verzekeraars van Nederland
24/7 vergelijken en afsluiten
Persoonlijk advies, snelle gratis opzegservice

Komt u er niet uit?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn zo wel telefonisch als online te bereiken via verschillende kanalen.
Contact opnemen
envelopecamera-videochevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram