Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bekleedt u een bestuurlijke functie? Dan weet u als geen ander dat een fout op bestuurlijk niveau ingrijpende gevolgen kan hebben, met schade als resultaat. Voor deze schade kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering verzekert een bestuurder zichzelf tegen deze persoonlijke aansprakelijkheid.

Vraag via onderstaand formulier vrijblijvend een offerte aan voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, zo kunnen u een zo passend mogelijke offerte toesturen.

Direct online afsluiten
Jarenlange ervaring in zakelijk verzekeren
Besparen op uw bedrijfsverzekeringen

Offerte aanvragen bestuurders­aansprakelijkheidsverzekering

"*" geeft vereiste velden aan


Persoonlijke gegevensBedrijfsgegevens


Rechtsvorm*

Bestaat het bedrijf langer dan 2 jaar?*

Geboortedatum bestuurder*
Geboortedatum bestuurder 2
Indien van toepassing
DD dash MM dash JJJJ

Onze bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering

Een bestuurlijke fout kost tijd, geld en brengt veel papierwerk met zich mee. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Snelvoorelkaar.nl biedt de volgende voordelen:

 • Verzekerd vanaf € 120 per jaar (excl. BTW)
 • Juridische kosten van verweer worden vergoed
 • Kies zelf het verzekerde bedrag
 • Opzeggen is gratis en snel

 

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering berekenen

Om de kosten van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te berekenen worden er verschillende gegevens gevraagd. Heeft uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld betrekking tot een besloten of naamloze vennootschap? De kosten van uw verzekering worden dan onder meer berekend met: het eigen vermogen, de omzet en resultaat boekjaar. Benieuwd wat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor u precies zou kosten? Laat onze specialist uw premie berekenen.

Let op: de doorlooptijd van de aanvraag van deze verzekering kan oplopen tot 2 weken. Voor een omvangrijke verzekering als deze is dat dus nog steeds snel voor elkaar!

Ed

Goed en duidelijke uitleg gang van zaken. Goede info per mail of telefonisch.

4/5
1 2 3 12

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert bestuurders van een rechtspersoon, zoals een onderneming of vereniging, tegen keuzes waar zij verantwoordelijk voor zijn. Bestuurders nemen besluiten en maken bepaalde keuzes waarvan zij denken dat dit het beste is voor de organisatie. Echter kunnen deze besluiten of keuzes ook ongunstig uitpakken, met alle gevolgen van dien. U kunt hier als bestuurder persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat eventuele schade wordt verhaald op uw privévermogen. Er is zelfs een mogelijkheid dat u voor de kosten tijdens de rechtsprocedure opdraait. Een rechtsbijstand of beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt hier helaas geen uitkomst, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen bestuurders, commissarissen en toezichthouders zich verzekeren tegen de financiële risico’s van hun functies.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als ik goed ben in mijn werk, waarom zou ik een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dit lijkt een logische beredenering, maar een bestuurder wordt nu eenmaal eerder aansprakelijk gesteld na een faillissement van de organisatie. Daarnaast kan een bestuurder ook verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerde beslissing in een periode dat het goed gaat met de organisatie. Wist u dat u als bestuurder zelfs verantwoordelijk gehouden kunt worden voor beslissingen van andere bestuurders? Als gevolg van collectieve verantwoordelijkheid kunt u ook voor hun fouten aansprakelijk gesteld worden. Zelfs nádat u bent gestopt als bestuurder.

Redenen om een dergelijke verzekering af te sluiten:

 • Verzekerd tegen de financiële risico’s van gemaakte keuzes of besluiten als bestuurder of medebestuurder
 • Dekking van het inlooprisico
 • Ook juridische kosten worden vergoed

Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade (of een gedeelte daarvan) die wordt verhaald op de bestuurder. Hierdoor dekt u de financiële risico’s die uw functie met zich meebrengen. Let op: bestuurders-aansprakelijkheid kan een grote impact hebben op uw privésituatie en -vermogen.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering verplicht?

Nee, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt echter wel geadviseerd aan bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Valt u in deze doelgroep? Dan wordt u geadviseerd om goed na te denken over de gevolgen die beslissingen kunnen hebben. Niet alleen de gevolgen voor de organisatie en haar omgeving, maar ook voor u als bestuurder en uw privévermogen.

Dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het door u verzekerde bedrag. Voor welk bedrag moet u zich verzekeren? Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hierin speelt onder meer de hoogte van het balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal medewerkers mee. Wij raden u aan om hierover advies te vragen bij een van onze specialisten.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt ieder jaar toe. Toch worden deze claims maar af en toe in het nieuws besproken, of in de doofpot gestopt. Maar in welke situaties kunt u als bestuurder nu eigenlijk verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die u heeft gemaakt? Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Onverantwoord investeren
 • Onvoldoende informeren van een toezichthouder of commissaris
 • Onvoldoende toezicht houden op de beleidsvorming en –uitvoering
 • Onvoldoende controleren van de (financiële) betrouwbaarheid van een leverancier of klant
 • Geen brandverzekering afsluiten

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering VvE

Neemt u als VvE een verkeerde beslissing met nadelige gevolgen? Of heeft u een medebestuurder die fraudeert? Ook in dat geval kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële gevolgen. Verzeker u met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE en voorkom dat uw privévermogen risico loopt. Mocht er sprake zijn van schade dan kunt u rekenen op snelle en deskundige hulp van de specialisten van Snelvoorelkaar.nl.

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekeringen met elkaar vergelijken

Wilt u bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken? De specialisten van Snelvoorelkaar vergelijken alle verzekeraars voor u, met de meest aantrekkelijke premies. Bij Snelvoorelkaar begrijpen we dat dit geen dagelijks werk voor u is. Deze taak nemen we dan ook graag voor u uit handen. Wanneer u uw gegevens invult in het contactformulier, gaan onze specialisten direct voor u aan de slag. Alle verzekeringen worden met elkaar vergeleken op basis van verschillende criteria. Dit wordt bekeken op basis van de branche waarin u actief bent en de grootte van de onderneming, stichting of vereniging. Onze specialisten bekijken welke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de beste voorwaarden voor u biedt. Dit doen wij met een premie- en voorwaardenvergelijking. Na het vergelijken van de verschillende verzekeringen sturen wij u een passende offerte toe.

Wat is er verzekerd?

Als bestuurder kan het gebeuren dat u een keer aansprakelijk wordt gesteld. Het is dan fijn om te weten dat u voldoende bent verzekerd. U bent verzekerd tegen schade die het gevolg is van interne of externe aansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid gaat om schade tussen de bestuurder en de rechtspersoon. Van externe aansprakelijkheid is er sprake wanneer er schade aan derden is. Denk hierbij aan de kosten van de advocaat tijdens de verdediging of schade die uw onderneming of stichting heeft geleden. Bij deze schade gaat het niet om schade aan personen of zaken, maar om vermogensschade. Vermogensschade wordt uitgekeerd tot het verzekerde bedrag. Zoals onder ‘waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?’ al werd beschreven, bent u ook verzekerd voor het inlooprisico. Dit wil zeggen dat gemaakte schade veroorzaakt door gemaakte fouten in het verleden ook worden vergoed. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de claim pas is ingediend nadat uw verzekering is afgesloten. Daarnaast moet het gaan om een feit of voorval waarvan u niet eerder op de hoogte was.

Wat is er niet verzekerd?

Hierboven zijn de twee belangrijkste zaken geformuleerd, waarin schade wordt vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er zijn echter ook situaties waarin geen schadevergoeding wordt uitgekeerd aan bestuurders.

Hieronder de belangrijkste:

 • U of een medebestuurder heeft de schade met opzet veroorzaakt
 • Schade aan personen of aan spullen van een ander
 • Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet, zoals een dwangsom of boete
 • Schade door machtsmisbruik als bestuurder. Dat betekent dat u in uw werkzaamheden uzelf en bekenden niet mag voortrekken
 • Het gaat om claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen)
 • De schade is ontstaan doordat er geen verzekeringen voor de onderneming zijn afgesloten, of omdat ze niet betaald zijn

Geldt er een eigen risico?

Nee, deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kent geen eigen risico’s. Dit betekent dat ook kleine claims worden vergoed.

Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor iedere bestuurder anders omdat deze wordt afgestemd op uw specifieke situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de de organisatie waarvan u bestuurder bent. U kiest zelf een bedrag waarvoor u zichzelf wilt verzekeren. Dit is tevens het bedrag dat u maximaal krijgt uitgekeerd bij een claim. De premie van het minimale bedrag dat kan worden verzekerd bedraagt € 120 per jaar (excl. BTW).

Baten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De baten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn onder meer dat u persoonlijk bent beschermd voor verkeerde beslissingen die u of uw medebestuurder heeft gemaakt en de ontstane schade die op u wordt verhaald. Concreet betekent dit dat uw privévermogen buiten schot blijft. Daarnaast bent u verzekerd tegen de kosten die voortkomen uit aansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur en de verweerkosten, zoals advocaat- en proceskosten. Bovendien zijn handelingen en nalatigheid in het verleden meeverzekerd, wanneer de aanklacht wordt ingesteld na de ingangsdatum van de verzekering en het gaat om een omstandigheid waarvan u niet op de hoogte was. Blijkt het dat u onterecht aansprakelijk bent gesteld? Dan ontvangt u ook juridisch advies of een andere vorm van juridische bijstand.

Execution only
U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen.

Goed geregeld & snel voor elkaar!

eenvoudig vergelijken én afsluiten
een (forse) kostenbesparing
keuze uit alle verzekeraars van Nederland
24/7 vergelijken en afsluiten
Persoonlijk advies, snelle gratis opzegservice

Komt u er niet uit?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn zo wel telefonisch als online te bereiken via verschillende kanalen.
Contact opnemen
envelopecamera-videochevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram